Vårens utbildningar 2021

Akut oftalmologi för akutläkare 6-7 maj 2021 på Radisson Blu Hotel, Malmö.

NYHET!! Kursen kommer att livestreamas så möjlighet finns att delta från hemmet.

Kursen utgår från SWESEMs utbildningsutskotts riktlinjer för “akut oftalmologi”. Ambitionen är att de teoretiska och praktiska kunskapsmål som eftersträvas skall uppnås till stor del i denna kurs.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190162).

I övrigt syftar kursen till att ge deltagaren:

  1. Ökade teoretiska kunskapsmål inom oftalmologi
  2. Praktiska färdigheter i oftalmologisk undersökningsteknik adekvat på en akutmottagning
  3. Större trygghet i att hantera en akut ögonpatient
  4. Mer adekvata remisser och telefonsamtal till ögonjour

För mer information om kursen, var god se Lipus hemsida.

Anmälan görs här eller via Lipus.

Vår populära Lipus certifierade kurs Ögonsjukdomar i primärvården återkommer under våren!

Kursen går av stapeln 26-27 maj på Näringslivets Hus i Stockholm.

NYHET!! Kursen kommer att livestreamas så möjlighet finns att delta från hemmet.

Kursen är anpassad för distriktsläkare och berör akut röda ögon, akut synnedsättning, torra ögon, undersökningsteknik och fallgenomgångar.

Möjlighet till handledd ögonmikroskopering kommer att finnas under kursen.

För mer information om kursen, var god se Lipus hemsida.

Anmälan görs här eller på Lipus hemsida.