Vårens utbildningar 2023

Akut oftalmologi för akutläkare 11-12 maj 2023 på Radisson Blu Hotel, Malmö.

Denna kurs är främst riktad till landets akutläkare men lämpar sig även för distriktsläkare och AT – läkare som har hand om akuta ögonpatienter.

ANMÄLNINGSSIDAN ÄR NU ÖPPEN!

Kursen utgår från SWESEMs utbildningsutskotts riktlinjer för ”akut oftalmologi”. Ambitionen är att de teoretiska och praktiska kunskapsmål som eftersträvas skall uppnås till stor del i denna kurs.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220127).

I övrigt syftar kursen till att ge deltagaren:

  1. Ökade teoretiska kunskapsmål inom oftalmologi
  2. Praktiska färdigheter i oftalmologisk undersökningsteknik adekvat på en akutmottagning
  3. Större trygghet i att hantera en akut ögonpatient
  4. Mer adekvata remisser och telefonsamtal till ögonjour

För mer information om kursen, var god se Lipus hemsida.

Anmäl dig här!