Välkommen till Eyecademy

Eyecademy

Ögonsjukdomar i primärvården förekommer frekvent. Det viktigaste som vårdgivare är att kunna urskilja de allvarliga, synhotande symtomen från de banala. Möjligheterna till sidoutbildning på ögonklinik minskar runtom i landet. De praktiska och teoretiska färdigheterna sjunker samtidigt som det ställs högre krav på allmänläkarens bedömning.

Våra ögonkurser hjälper dig med att:

  • känna en trygghet i ögonundersökningen
  • känna igen allvarliga symtom
  • klara en ögonbedömning även utan ögonmikroskop
  • kunna utfärda en bra remiss på ögonpatienter

Allt detta på en nivå som är lätt att ta till sig.